Sök efter tagg: "dyslexi"

Appar förbättrar läs- och skrivförmågan hos dyslektiker

Läs- och skriv-appar fungerar lika bra som traditionell träning för barn med mycket svår dyslexi. Det visar Idor Svensson, professor i psykologi.

Uppladdad av  Anders Olsson på maj 24, 2018 0