Search for tag: "elitidrott"

Att kombinera elitidrott med studier

Linnéuniversitetet är ett Elitidrottsvänligt lärosäte. Det innebär att du som är elitidrottare kan få stöd att anpassa studierna efter dina behov.…

From  Anton Barck on April 12, 2021 0 plays 0