Search for tag: "endnote"

EndNote - skapa grupper

Information om hur du skapar grupper i EndNote. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 13 plays 0  

EndNote - skapakonto

Information om hur du skapar konto i EndNote. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 330 plays 0