Search for tag: "enkäter"

Skapa övriga enkäter med tom mall

Filmen visar hur du som vill skapa övriga enkäter (ej kursvärderingar) lägger till en tom mall för att kunna komma igång.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 1 plays