Search for tag: "felstaplar"

Kalkyluppgift 5

I den här uppgiften lär du dig att i Excel göra ett diagram med felstaplar (och får ett litet hum om vitsen med dem).

From  Urban Anjar on July 28, 2020 7 plays 0