Search for tag: "forskningsdata"

Virtual Reality Demo Reel VT 2017 - VT 2019

This video (no audio) presents some of the research conducted within the VRxAR Labs research group at Linnaeus University during the period of VT 2017 to VT 2019 (spring term 2017 to spring term…

From  Nico Reski A month ago 1 views 0  

Forskningsdata – hantering, publicering och upphovsrätt. En inspelning från ett halvdagsseminarium 2015-04-21.

Tid: 2 tim 24 min 26 sek. Inspelningens innehåll: Sofia Arvidsson, Svensk Nationell Datatjänst, presenterar SND:s verksamhet och forskningsdatafältet – en både…

From  igubib A year ago 6 views 0  

Open Data Exploration in Virtual Reality

This demo video presents some features of the interactive virtual reality (VR) visualization we are currently developing at the Department of Media Technology at Linnaeus University (January…

From  Nico Reski A year ago 23 views 0  

Open Data Exploration in Virtual Reality x Nordic Tweet Stream (WIP, Nov. 2017)

This is a work-in-progress demo video presenting some features of the interactive virtual reality (VR) application we are currently developing at the VRxAR Labs research group at Linnaeus…

From  Nico Reski A year ago 1 views 0  

Open Data Exploration in Virtual Reality x Nordic Tweet Stream (WIP, May 2018)

This is a work-in-progress demo video presenting some features of the interactive virtual reality (VR) application we are currently developing at the VRxAR Labs research group at Linnaeus…

From  Nico Reski A year ago 34 views 0