Search for tag: "foton"

bilder-innehåll.mp4

Klippet innehåller tips och regler för hur vi jobbar med bilder på Linnéuniversitetet. Manér kvalitet m.m.

From  Gun Hjortryd on April 05, 2019 16 plays 0  

ImageVault.mp4

Klippet visar hur vi arbetar med ImageVault.

From  Gun Hjortryd on April 05, 2019 17 plays 0