Search for tag: "fysik"

Helmholtzresonator

Helmholtzresonator, http://blogg.lnu.se/vagrorelse/blog/blogg/helmholtz-resonator/

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Vågutbredning

v = f * lambda

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

dB, Fourier

Fouriet-samband; decibel

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Huygens, Newton, Young

Huygens konstruktion

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Babinets princip

Babinets princip

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Polarisation

Polarisation

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Reflektion

Reflektionslagen

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Stående vågor osv

Superposition

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Ljud

Ljud

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Interferens och diffraktion

Dubbelspalt, interferensfärger.

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Refraktion

Snells lag

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Tentagenomgång

Tentagenomgång av 1FY803 (Vågrörelselära och optik)

From  Pieter Kuiper on June 4th, 2018 0  

Vagnen - en uppgift om dynamik

Bestäm vagnens svängningsperiod med uppgifterna här. Jämför resultatet med mätningar från den andra filmen.

From  Pieter Kuiper on May 26th, 2018 0