Search for tag: "fysik"

Helmholtzresonator

Helmholtzresonator, http://blogg.lnu.se/vagrorelse/blog/blogg/helmholtz-resonator/

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 8 plays 0  

Vågutbredning

v = f * lambda

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 5 plays 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

dB, Fourier

Fouriet-samband; decibel

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Huygens, Newton, Young

Huygens konstruktion

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 4 plays 0  

Babinets princip

Babinets princip

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 42 plays 0  

Polarisation

Polarisation

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 5 plays 0  

Reflektion

Reflektionslagen

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 10 plays 0  

Stående vågor osv

Superposition

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Ljud

Ljud

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 0 plays 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 23 plays 0  

Interferens och diffraktion

Dubbelspalt, interferensfärger.

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 11 plays 0  

Refraktion

Snells lag

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 7 plays 0  

Tentagenomgång

Tentagenomgång av 1FY803 (Vågrörelselära och optik)

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 9 plays 0  

Vagnen - en uppgift om dynamik

Bestäm vagnens svängningsperiod med uppgifterna här. Jämför resultatet med mätningar från den andra filmen.

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 8 plays 0