Search for tag: "graf"

Catherine Legrand, Linnéuniversitetet- Ecochange - klimatförändringens ekosystemeffekter i Östersjöns skiftande salthalter.

Catherine Legrand, Linnéuniversitetet- Ecochange - klimatförändringens ekosystemeffekter i Östersjöns skiftande salthalter.

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 1 views 0  

Introduction lecture 4IK50E and 5IK50E

Recording of the thesis courses Introduction lecture, Jan. 21, 2019

From  Anita Mirijamdotter 9 Months ago 5 views 0  

Skanna tryckt material med ClaroRead

Filmen beskriver hur du kan göra skannat material läsbart med ClaroRead.

From  Henrik Evertsson 11 Months ago 27 views 0  

Hörsal - sv

Denna sal beskriver hur AV-utrustningen i hörsalar på Universitetskajen fungerar. Hörsalar (gradängsalar) är större salar och är utrustade med ljudanläggning…

From  Urban Anjar 11 Months ago 67 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner A year ago 89 views 0  

Varför blir virket skevt?

Beskriver varför sågat virke blir skevt. Harald Säll lektor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö, läs mer i avhandlingen Spiral grain in Norway spruce …

From  Pia Palm A year ago 18 views 0  

Mäta ett träds växtvridenhet

Visar hur man mäter växtvridenhet och fibervinkeln på träd i skogen. Harald Säll lektor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö, läs mer i…

From  Pia Palm A year ago 19 views 0  

Skevt virke

Visar exempel på skevt virke. Harald Säll lektor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö, läs mer i avhandlingen Spiral grain in Norway spruce

From  Pia Palm A year ago 12 views 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 0 views 0  

Växtvridenhet och skevt virke, kort version

Kort sammanfattning som förklarar varför sågat virke vrider sig. Harald Säll lektor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö, läs mer i avhandlingen…

From  Pia Palm A year ago 14 views 0