Search for tag: "grupper"

Zoom Breakout Rum för grupparbete

Filmen beskriver hur du går tillväga för att skapa och använda så kallade Breakout rum i Zoom. De fungerar som grupprum inuti mötet där deltagarna kan diskutera i…

From  Peter Häggstrand on June 05, 2019 307 plays 0  

Mymoodles grupper och gruppindelningar. Del 1: Grupper

ENGLISH below: I en miniserie på två filmer tar vi upp hur grupper och gruppindelningar fungerar i Mymoodle på en grundläggande nivå. Filmerna är tänkta…

From  Peter Häggstrand on May 27, 2018 43 plays 0  

Gruppval i MyMoodle

Visar hur studenterna själva kan välja grupper i MyMoodle.

From  Peter Diedrichs on May 27, 2018 8 plays 0  

Mymoodles grupper och gruppindelningar. Del 2: Gruppindelningar

I en miniserie på två filmer tar vi upp hur grupper och gruppindelningar fungerar i Mymoodle på en grundläggande nivå. Filmerna är tänkta för dig som…

From  Peter Häggstrand on May 27, 2018 37 plays 0