Sök efter tagg: "grupper"

Zoom Breakout Rum för grupparbete

Filmen beskriver hur du går tillväga för att skapa och använda så kallade Breakout rum i Zoom. De fungerar som grupprum inuti mötet där deltagarna kan diskutera i…

Uppladdad av  Peter Häggstrand på juni 05, 2019 0  

Mymoodles grupper och gruppindelningar. Del 1: Grupper

ENGLISH below: I en miniserie på två filmer tar vi upp hur grupper och gruppindelningar fungerar i Mymoodle på en grundläggande nivå. Filmerna är tänkta…

Uppladdad av  Peter Häggstrand på maj 27, 2018 0  

Gruppval i MyMoodle

Visar hur studenterna själva kan välja grupper i MyMoodle.

Uppladdad av  Peter Diedrichs på maj 27, 2018 0  

Mymoodles grupper och gruppindelningar. Del 2: Gruppindelningar

I en miniserie på två filmer tar vi upp hur grupper och gruppindelningar fungerar i Mymoodle på en grundläggande nivå. Filmerna är tänkta för dig som…

Uppladdad av  Peter Häggstrand på maj 27, 2018 0