Sök efter tagg: "information"

Introduction lecture 4IK50E and 5IK50E

Recording of the thesis courses Introduction lecture, Jan. 21, 2019

Från  Anita Mirijamdotter 3 månader sedan 4 views 0  

Soft Systems Methodology - fas 3 & 4: comparison & take action

Denna video ger en överblick över SSM fas 3 och 4.

Från  Sadaf Salavati 4 månader sedan 20 views 0  

Soft Systems Methodology - fas 2: modellering

Denna inspelning ger en överblick över de modelleringstekniker som ingår i SSM fas 2.

Från  Sadaf Salavati 4 månader sedan 42 views 0  

Introduktion till Soft Systems Methodology

Denna inspelning ger en introduktion till Soft Systems Methodology (SSM) och SSM fas 1.

Från  Sadaf Salavati 4 månader sedan 38 views 0  

Introduktion till Systemtänkande

Denna inspelning ger en introduktion till systemtänkande, historik, skolbildningar samt grundläggande begrepp.

Från  Sadaf Salavati 4 månader sedan 42 views 0  

Cinahl - advanced (för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs…

Från  Ida Henriksson 10 månader sedan 287 views 0  

Cinahl - basic (snabbt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs producerad…

Från  Ida Henriksson 10 månader sedan 70 views 0  

PubMed - basic (snabbt, smalt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. Dock finns ingen möjlighet att avgränsa ditt…

Från  Anna Wolke 10 månader sedan 51 views 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

Från  Anna Wolke 10 månader sedan 249 views 0