Search for tag: "jonas waldenström"

Vad är det som gör vissa sjukdomar farliga och andra snälla? Hur uppkommer nya sjukdomar?

Föreläsare: Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi, Linnéuniversitetet (tyvärr ljudproblem i början av inspelningen)

From  Sandra Hedberg on May 23, 2018 12 plays 0