Search for tag: "klas friberg"

Erfarenheter av ledarskap inom polisen

Talare: Klas Friberg, regionpolischef, region Väst, Polismyndigheten. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren A year ago 12 views 0