Sök efter tagg: "konst"

Skaffa lånekonto

Välkommen till universitetsbiblioteket - Skaffa lånekonto

Från  Richard Jansson 7 månader sedan 74 views 0  

Hitta boken

Välkommen till universitetsbiblioteket - Hitta boken.

Från  Richard Jansson 7 månader sedan 23 views 0  

Låna

Välkommen till universitetsbiblioteket - låna.

Från  Richard Jansson 7 månader sedan 58 views 0  

Återlämna bok

Välkommen till universitetsbiblioteket - Återlämna bok.

Från  Richard Jansson 7 månader sedan 37 views 0  

Conductivity of glass

A lecture demonstration of the electrical conductivity of glass at high temperature

Från  Pieter Kuiper 10 månader sedan 7 views 0  

Elektrisk ledning i glas

Demonstrationsexperiment som visar att glas blir elektriskt ledande vid höga temperaturer.

Från  Pieter Kuiper 10 månader sedan 2 views 0  

Demonstration magnetisk hysteres

A plate with compass needles is used to illustrate the formation of magnetic domains. A varying applied magnetic field shows magnetic hysteresis loops.

Från  Pieter Kuiper 10 månader sedan 5 views 0  

Termoelektrisk effekt och kontaktpotentialer

Termoelektrisk effekt

Från  Pieter Kuiper 10 månader sedan 3 views 0  

Avsluta konstruktion på en enkät

Filmen visar hur man avslutar konstruktionsfasen i en enkät. Gäller både för respondentenkät och publik enkät.

Från  Anja Noack Thordin 10 månader sedan 5 views 0