Search for tag: "kursrum"

Lägga till Block i MyMoodle

Beskriver hur du lägger till Block i ditt kursrum, hur du flyttar och raderar ett Block

From  Pia Palm on May 26, 2018 6 plays 0  

Kursrumsportalen

(English subtitles available. See below) Information om Lnu:s nya system för att personal ska kunna skapa kurs-, program- och projektrum i MyMoodle. https://kursrumsportalen.lnu.se English…

From  Peter Diedrichs on May 25, 2018 137 plays 0