Search for tag: "lägg till respondenter"

Koppla respondenter till en enkät

Filmen visar hur du kopplar respondenter till en enkät samt hur du ange en repondentkategori för att ta ut delrapporter.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 4 plays