Search for tag: "lärande"

Om polisen som lärande organisation

Öppen föreläsning med Ann-Christine Andersson Arntén.

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 20 plays 0  

Polisen som lärande organisation, del 1

Talare: Stefan Holgersson, polisforskare, polisinspektör, Stockholm.

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 16 plays 0