Search for tag: "lärarutbildning"

Därför vill jag bli lärare!

Fem studenter på Linnéuniversitetet berättar om sin passion för läraryrket.

From  Sofie Lindell on May 24, 2018 895 plays 0  

Studenter berättar om sina utvecklingsinriktade examensarbeten

På Linnéuniversitetets utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, har studenterna möjlighet att skriva ett utvecklingsinriktat arbete som…

From  Anders Olsson on May 22, 2018 76 plays 0