Search for tag: "lärresurser"

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  Anna Wolke on June 04, 2018 304 plays 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 1,840 plays 0  

Libris

Att söka i Libris, några söktips. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 257 plays 0  

Avhandling

Vad kännetecknar en avhandling? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 317 plays 0  

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 211 plays 0  

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 191 plays 0  

Kombinationssökning - booleska operatorer

Sökteknik - kombinationssökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 220 plays 0  

Trunkering

Sökteknik - trunkering. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 209 plays 0  

Frassökning

Sökteknik - frassökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 193 plays 0  

Fältsökning

Sökteknik - fältsökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 62 plays 0  

CINAHL - en guide för sökning

Filmen går igenom fritextsökning och sökning med ämnesord i databasen CINAHL. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 125 plays 0  

PubMed - guide för sökning

Filmen går igenom fritextsökning och sökning med ämnesord i databasen PubMed. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 70 plays 0  

Scientific articles

What characterizes a scientific article. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 96 plays 0  

Libris

Tips on searching the database Libris. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 19 plays 0  

Combination searching

Description of the function combination searching. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 55 plays 0  

Studieteknik

Studieteknik - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier" En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 268 plays 0