Search for tag: "läsa"

Lässtrategier

Den här lärresursen ger exempel på några olika sätt att läsa och bearbeta en text. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid…

From  Catharina Aineström on June 20, 2018 558 plays 0