Sök efter tagg: "ladok"

Studenter som vill återuppta studier på kurs (omregistrering)

Vilka rutiner tillämpas för studenter som vill återuppta studier på kurs, som vi även kallar omregistrering. Studerandeavdelningens systemstödsgrupp beskriver i filmer…

Uppladdad av  Madeleine Andrén på oktober 02, 2019 0  

Ny startsida (beta) i Ladok

En instruktionsfilm som visar grunderna i Ladoks nya startsida (beta-version) som kan användas av alla Ladokanvändare från juni 2019.

Uppladdad av  Madeleine Andrén på juli 03, 2019 0  

Webinarie betygsrapportering 2018-12-13

Inspelning från webinarie för betygsrapportering som studerandeavdelningen genomförde HT18.

Uppladdad av  Madeleine Andrén på december 20, 2018

Meny Studiedokumentation

Förklaring av vad de övergripande menyerna betyder under studiedokumentation i nya Ladok.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 24, 2018 0  

Meny Utbildningsinformation

Menyn utbildningsinformation handlar om att skapa innehåll på kurs och program.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 24, 2018 0  

Skapa en programstruktur

Skapa en programstruktur i menyn utbildningsinformation i ladok.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 24, 2018 0  

Sök fram ett program

Hur du söker fram ett program i ladok genom programnamnet eller programkoden.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 23, 2018 0  

Sök ut flera programtillfällen

Men hjälp av programbenämning eller utbildningskoden hittar du snabbt flera programtillfällen.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 23, 2018 0  

Sök fram ett programtillfälle

Hur du söker fram ett programtillfälle med hjälp av benämning, tillfälleskod, vilken period tillfället startar inom.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 23, 2018 0  

Hur ändrar jag språk i ladoks gränssnitt

Under mina inställningar finns språkhanteringen av gränssnittet. Välj mellan svesnka eller engelska.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 23, 2018 0  

Rapportera betyg på anonym tentamen i Ladok

Så här rapporterar du betyg på anonym tentamen i Ladok. Demonstrationen följer rutindokument som finns publicerat på Ladoksidan på Medarbetare.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 23, 2018 0  

Report grades on anonymous exam in Ladok

This is a demonstration for how to report grades on anonymous exam in Ladok. The demonstration is accourding to the routine document publiced at the Ladok page on Medarbetare.

Uppladdad av  Sofie Kindstedt på maj 23, 2018 0