Search for tag: "ladok"

Studenter som vill återuppta studier på kurs (omregistrering)

Vilka rutiner tillämpas för studenter som vill återuppta studier på kurs, som vi även kallar omregistrering. Studerandeavdelningens systemstödsgrupp beskriver i filmer…

From  Madeleine Andrén on October 02, 2019 40 plays 0  

Ny startsida (beta) i Ladok

En instruktionsfilm som visar grunderna i Ladoks nya startsida (beta-version) som kan användas av alla Ladokanvändare från juni 2019.

From  Madeleine Andrén on July 03, 2019 28 plays 0  

Webinarie betygsrapportering 2018-12-13

Inspelning från webinarie för betygsrapportering som studerandeavdelningen genomförde HT18.

From  Madeleine Andrén on December 20, 2018 46 plays

Meny Studiedokumentation

Förklaring av vad de övergripande menyerna betyder under studiedokumentation i nya Ladok.

From  Sofie Kindstedt on May 24, 2018 13 plays 0  

Meny Utbildningsinformation

Menyn utbildningsinformation handlar om att skapa innehåll på kurs och program.

From  Sofie Kindstedt on May 24, 2018 13 plays 0  

Skapa en programstruktur

Skapa en programstruktur i menyn utbildningsinformation i ladok.

From  Sofie Kindstedt on May 24, 2018 12 plays 0  

Sök fram ett program

Hur du söker fram ett program i ladok genom programnamnet eller programkoden.

From  Sofie Kindstedt on May 23, 2018 5 plays 0  

Sök ut flera programtillfällen

Men hjälp av programbenämning eller utbildningskoden hittar du snabbt flera programtillfällen.

From  Sofie Kindstedt on May 23, 2018 5 plays 0  

Sök fram ett programtillfälle

Hur du söker fram ett programtillfälle med hjälp av benämning, tillfälleskod, vilken period tillfället startar inom.

From  Sofie Kindstedt on May 23, 2018 3 plays 0  

Hur ändrar jag språk i ladoks gränssnitt

Under mina inställningar finns språkhanteringen av gränssnittet. Välj mellan svesnka eller engelska.

From  Sofie Kindstedt on May 23, 2018 4 plays 0  

Rapportera betyg på anonym tentamen i Ladok

Så här rapporterar du betyg på anonym tentamen i Ladok. Demonstrationen följer rutindokument som finns publicerat på Ladoksidan på Medarbetare.

From  Sofie Kindstedt on May 23, 2018 24 plays 0  

Report grades on anonymous exam in Ladok

This is a demonstration for how to report grades on anonymous exam in Ladok. The demonstration is accourding to the routine document publiced at the Ladok page on Medarbetare.

From  Sofie Kindstedt on May 23, 2018 2 plays 0