Search for tag: "ladok3"

Antagen och student nya roller i Moodle

Denna film förklarar rollen antagen och student i Moodle samt hur man kan byta roller på studenter som fått dessa roller i Moodle.

From  Anna Glarner on May 18, 2018 6 plays 0