Search for tag: "lecture demonstration"

Conductivity of glass

A lecture demonstration of the electrical conductivity of glass at high temperature

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 11 plays 0  

Elektrisk ledning i glas

Demonstrationsexperiment som visar att glas blir elektriskt ledande vid höga temperaturer.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 3 plays 0  

Demonstration magnetisk hysteres

A plate with compass needles is used to illustrate the formation of magnetic domains. A varying applied magnetic field shows magnetic hysteresis loops.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 9 plays 0  

Termoelektrisk effekt och kontaktpotentialer

Termoelektrisk effekt

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 9 plays 0  

Kulor ordnar sig i en kristall

En demonstration av hur runda atomer kan ordna sig till kantiga kristaller. Vår prao-elev Dennis preparerade kulor i ett fyrkant mönster som frö (seed) för kristallväxt.…

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 82 plays 0