Search for tag: "ledarskap"

Patrik Olderius, VD Destination Jönköping

Intervju med Patrik Olderius, VD Destination Jönköping, om varför han deltar i en Ledarutvecklingsgrupp.

From  Kerstin Årmann on September 20, 2018 21 plays 0  

Malena Tovesson

Intervju med Malena Tovesson, förbundsdirektör för Höglandsförbundet, om varför hon deltar i en Ledarutvecklingsgrupp.

From  Kerstin Årmann on September 20, 2018 10 plays 0  

Att leda en organisation i förändring

Rikspolischef Dan Eliasson inledningstalar på konferensen Ledarskap inom polisen - Forskare möter praktiker. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 9 plays 0  

Erfarenheter av ledarskap inom polisen

Talare: Klas Friberg, regionpolischef, region Väst, Polismyndigheten. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 12 plays 0  

Mellanchefers villkor, del 1

Talare: Martin Marmgren, polis, Stockholm. 2016-05-11

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 4 plays 0  

Polisreformen så här långt, del 2

Talare: Markus Hällgren professor i företagsekonomi (management), Umeå universitet och Oscar Rantatalo, universitetslektor, Umeå universitet. 2016-05-12

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 4 plays 0  

Ledarskap inom polisen - Forskare möter praktiker. Panel förmiddag

Kommentatorspanel: Klas Friberg, regionpolischef, region Väst, Mac Tristan, Chief of Police, USA, Stig Ole Johannessen, professor i ledarskap, Bodö, Lena Nitz, ordförande…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 14 plays 0  

Utmaningar för det polisiära ledarskapet

Om mål- och ledningslöshet i svårstyrda organisationer - Från foppatofflor och funktionell dumhet till praktik och resultatfokus Talare: Mats Alvesson, professor i…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 7 plays 0  

Utmaningar för det polisiära ledarskapet, paneldebatt

Deltagare: Magnus Forslund, lektor, organisation och ledning, Linnéuniversitetet, Rune Glomseth, försteamanuens, ledelse og organisasjonsutvikling, Oslo universitet, Mats Alvesson,…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 5 plays 0  

Ledarskap och kön i svensk polis

Talare: Ulrika Haake, docent i pedagogik, Umeå universitet. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 38 plays 0  

Polisen som lärande organisation, del 1

Talare: Stefan Holgersson, polisforskare, polisinspektör, Stockholm.

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 16 plays 0  

Mellanchefers villkor, del 2

Talare: Lena Matthijs, chef polisområde Västra Älvsborg, Polismyndigheten. 2016-05-11

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 2 plays 0  

Mellanchefers villkor, paneldiskussion

Panel: Jörgen Andersson, ämnesansvarig förundersökningsledning, Polismyndigheten, Niklas Eklund, universitetslektor, Umeå, programansvarig polisens indirekta ledarskap,…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 11 plays 0  

Polisreformen så här långt, del 1

"Förundersökningsledaren - ett rättsligt perspektiv" Talare: Lena Landström, universitetslektor, Umeå universitet. 2016-05-12

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 7 plays 0  

Polisreformen så här långt, del 3

Talare: Johan Sörensson, projektledare, chefsjurist, Statskontoret. 2016-05-12

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 8 plays 0  

Polisreformen så här långt, del 4

Talare: Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet. 2016-05-12

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 6 plays 0