Search for tag: "ljudinspelning"

PPB Hur forskningen har gjorts

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar hur forskningen har gjorts, dvs. projektets metod, för barn. Projektet har finansierats av…

From  serhum A year ago 1 views 0