Search for tag: "ltc"

Digitalisering inom svensk industri

Mycket tack vare digitaliseringen går teknikutvecklingen i en rasande takt: det mesta runt omkring oss påverkas, inte minst industrin. Magnus Mörstam från SP försöker…

From  Mirka Kans on June 04, 2018 6 plays 0  

Bostonmatrisen

Kort introduktion till Bostonmatrisen inom projektet Breddad och fördjupad samverkan mellan Linnéuniversietet och näringslivet i Linnéregionen: delprojekt MINIMOOCS. För…

From  Pia Palm on May 26, 2018 35 plays 0  

Att fånga digitaliseringens möjligheter

Digitalisering och möjligheter nämns ofta tillsammans. Men lika lätt är det kan vara att prata om digitaliseringens möjligheter, lika utmanande kan det vara att i praktiken…

From  Mirka Kans on May 25, 2018 5 plays 0  

LTC - Kollaborativa robotar 2017-02-27

Digitalisering inom tillverkning – Industri 4.0 och kollaborativa robotar Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering…

From  Mirka Kans on May 25, 2018 7 plays 0  

Anna-Kristina van Craen – LTC Tekniknod sydost

Koordinator för Linneaus Technical Centre (LTC).

From  Anton Barck on May 24, 2018 1 plays 0  

Anders Olofsson – LTC Tekniknod nordost

Koordinator för Linneaus Technical Centre (LTC).

From  Anton Barck on May 24, 2018 0 plays 0  

Camilla Nordin – LTC Tekniknod nordost

Koordinator för Linneaus Technical Centre (LTC).

From  Anton Barck on May 24, 2018 4 plays 0  

Malin Erikson – LTC Tekniknod väst

Koordinator för Linneaus Technical Centre (LTC).

From  Anton Barck on May 24, 2018 4 plays 0  

Mirka Kans – LTC biträdande projektledare

Biträdande projektledare för Linnaeus Technical Centre 2020 (LTC).

From  Anton Barck on May 24, 2018 4 plays 0  

Tomas Liljenfors – LTC Tekniknod syd

Koordinator för Linneaus Technical Centre (LTC).

From  Anton Barck on May 24, 2018 9 plays 0  

Framtidens smarta underhåll 2017-10-04

Prediktivt underhåll, det vill säga underhåll som utförs baserat på verkliga förhållanden, är inget nytt. Olika metoder och verktyg för att mäta…

From  Mirka Kans on May 23, 2018 13 plays 0  

LTC - Demonstration av system för stopptidsuppföljning

Efter förra föreläsningen om framtida underhåll/den uppkopplade fabriken framkom önskemål om att få veta mer om system för stopptidsuppföljning och…

From  Mirka Kans on May 23, 2018 7 plays 0