Search for tag: "mångfald"

Ordningsmakter inom ordningsmakten - om blivande polisers samtal om mångfald

Ordningsmakter inom ordningsmakten är titeln på Malin Wieslanders avhandling i pedagogiskt arbete om mångfaldsnormer och dilemman inom svensk polis och polisutbildning. Resultaten…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 6 plays 0