Search for tag: "matlab"

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 75 views 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 108 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner A year ago 82 views 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

From  Anna Glarner A year ago 72 views 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 85 views 0  

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 128 views 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

From  Anna Glarner A year ago 93 views 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

From  Anna Glarner A year ago 98 views 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 0 views 0  

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 55 views 0