Sök efter tagg: "matlab"

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 137 plays 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 181 plays 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 131 plays 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 126 plays 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 146 plays 0  

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 202 plays 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 178 plays 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 155 plays 0  

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 102 plays 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 144 plays 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 165 plays 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 8 plays 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 185 plays 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 114 plays 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 146 plays 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 18, 2018 121 plays 0