Search for tag: "matlab_elementära_funktioner"

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

From  Anna Glarner A year ago 96 views 0