Search for tag: "matlab_graph"

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner A year ago 89 views 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 0 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 92 views 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

From  Anna Glarner A year ago 103 views 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 76 views 0