Search for tag: "matlab_ifsats"

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 141 plays 0