Search for tag: "matris"

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 116 views 0  

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 60 views 0  

Bostonmatrisen

Kort introduktion till Bostonmatrisen inom projektet Breddad och fördjupad samverkan mellan Linnéuniversietet och näringslivet i Linnéregionen: delprojekt MINIMOOCS. För…

From  Pia Palm A year ago 35 views 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

From  Anna Glarner A year ago 64 views 0