Search for tag: "mellanchef"

Mellanchefers villkor, del 1

Talare: Martin Marmgren, polis, Stockholm. 2016-05-11

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 4 plays 0  

Mellanchefers villkor, del 2

Talare: Lena Matthijs, chef polisområde Västra Älvsborg, Polismyndigheten. 2016-05-11

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 2 plays 0  

Mellanchefers villkor, paneldiskussion

Panel: Jörgen Andersson, ämnesansvarig förundersökningsledning, Polismyndigheten, Niklas Eklund, universitetslektor, Umeå, programansvarig polisens indirekta ledarskap,…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 11 plays 0