Search for tag: "mobilanvändande"

Interferens vid 4 kHz

Demonstration av hur man kan använda mobilen för att bestämma ljudets våglängd med interferens mellan två öronsnäckor.

From  Pieter Kuiper on February 05, 2021 40 plays 0