Search for tag: "mps-system"

Soft Systems Methodology - fas 3 & 4: comparison & take action

Denna video ger en överblick över SSM fas 3 och 4.

From  Sadaf Salavati 11 Months ago 25 views 0  

Soft Systems Methodology - fas 2: modellering

Denna inspelning ger en överblick över de modelleringstekniker som ingår i SSM fas 2.

From  Sadaf Salavati 11 Months ago 53 views 0  

Introduktion till Soft Systems Methodology

Denna inspelning ger en introduktion till Soft Systems Methodology (SSM) och SSM fas 1.

From  Sadaf Salavati 11 Months ago 50 views 0  

Introduktion till Systemtänkande

Denna inspelning ger en introduktion till systemtänkande, historik, skolbildningar samt grundläggande begrepp.

From  Sadaf Salavati 11 Months ago 50 views 0  

Sharzad – student at the Information Systems Master Programme

Sharzad Darvishi is from Iran. She is studying the Master Programme in Information systems.

From  Anton Barck A year ago 630 views 0  

Affärssystem och MPS-system Del 1

Kort introduktion till Affärssystem och MPS-system inom projektet Breddad och fördjupad samverkan mellan Linnéuniversietet och näringslivet i…

From  Pia Palm A year ago 28 views 0  

Affärssystem och MPS-system Del 2

Kort introduktion till Affärssystem och MPS-system inom projektet Breddad och fördjupad samverkan mellan Linnéuniversietet och näringslivet i Linnéregionen: delprojekt…

From  Pia Palm A year ago 10 views 0