Search for tag: "mymoodle manual"

Rätta inlämningsuppgifter (pdf-filer) på en iPad via MyMoodle

Visar hur man med en iPad och Apple pencil kan rätta prov, inlämningar i MyMoodle. Det går även att ladda ned arbetan och göra rättningen off-line.

From  Anders Gerestrand on April 27, 2020 9 plays 0  

Formativ bedömning med Uppgift

Hur man kan använda Uppgift med återöppning för att arbeta formativt i MyMoodle.

From  Peter Diedrichs on January 07, 2020 27 plays 0  

Begränsad tillgänglighet i MyMoodle

Begränsad tillgänglighet innebär att man kan ställa olika villkor för att ge tillgång till aktiviteter, resurser och sektioner i MyMoodle.

From  Peter Diedrichs on October 08, 2019 11 plays 0  

Betygssättning med bedömningsflöde

Visar hur man kan använda bedömningsflöde i MyMoodle, för att tydliggöra arbetet och publicera alla betyg samtidigt.

From  Peter Diedrichs on October 01, 2019 31 plays 0  

Aktiviteten Dialog i Mymoodle / The Dialogue activity

(In English below) – Den här filmen tar upp vad aktiviteten Dialog kan göra för dig som lärare och hur du använder det. Ett utmärkt sätt att kommunicera en…

From  Peter Häggstrand on March 25, 2019 17 plays 0  

Låta studenter hantera innehåll i mappar

Visar hur man som lärare eller kursansvarig kan ge studentr rättigheter att hantera innehållet i en mapp i MyMoodle.

From  Peter Diedrichs on May 27, 2018 4 plays 0  

Frågetyp Sant eller Falskt

Genomgång av frågetypen sant eller falskt i MyMoodle

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 24 plays 0  

Frågetyp Para ihop

Genomgång av frågetypen Para ihop i MyMoodle

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 8 plays 0  

Frågetyp Essä

Genomgång av frågetypen Essä i MyMoodle

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 19 plays 0  

Frågetyp Flerval

Genomgång av frågetypen Flerval i MyMoodle

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 8 plays 0  

Inbäddade frågor (cloze)

Genomgång av frågetypen inbäddade frågor i Test modulen på MyMoodle

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 12 plays 0  

Inställningar för Test i MyMoodle

Genomgång av inställningarna för testmodulen

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 25 plays 0  

Inställningar i Uppgift

Genomgång av de olika inställningarna i modulen Uppgift i MyMoodle

From  Mattias Johansson on May 27, 2018 10 plays 0  

Sortera kursrum på Min Sida i MyMoodle

Anvisningar för hur man kan sortera kurser, och dölja inaktuella kurser, i sin lista i MyMoodle.

From  Peter Diedrichs on May 27, 2018 3 plays 0  

Student: Inlämning av uppgift i Moodle

Denna film visar hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 87 plays 0  

MyMoodle Uppgift Bedömningsguide

Denna film handlar om hur man skapar en bedömningsguide när man rättar

From  Anna Glarner on May 27, 2018 25 plays 0