Search for tag: "nätverk"

Miniföreläsning III.mov

Detta är den tredje och sista miniföreläsningen i BMA-programmets IT-introduktion. Den handlar om hårdvara och nätverk.

From  Urban Anjar on July 24, 2020 2 plays 0