Search for tag: "ode45"

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

From  Anna Glarner on May 26, 2018 146 plays 0