Search for tag: "omvårdnadsprocessen"

Omvårdnadsprocessen

Omvårdnadsprocessen

From  Anette Danielsson on May 25, 2018 278 plays 1  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson on May 22, 2018 435 plays 0