Search for tag: "organisationsprocess"

Styrning och kontroll av polisen - problem och möjligheter

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141111. Styrning och kontroll av polisen - problem och möjligheter. . Föreläsare Rolf Granér

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 16 plays 0