Search for tag: "organisationsprocesser"

Formella och informella organisationsprocesser

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112. Föreläsare Ola Kronqvist

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 20 plays 0