Sök efter tagg: "polisvetenskap"

Vad är polisvetenskap? - forskning om och/eller för? 2014-02-05

"Vad är polisvetenskap - forskning om och/eller för?" Öppen föreläsning med Paul Larsson, professor vid Politihogskolen i Oslo.

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Kriminologi och polisvetenskap - del 1, 2014-02-05

"Kriminologi och polisvetenskap - Hur hänger det ihop?" Peter Lindström, docent, Krim inst, Malmö

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Kriminologi och polisvetenskap - del 2, 2014-05-02

"Kriminologi och polisvetenskap - Hur hänger det ihop?" Peter Lindström, docent, Krim inst, Malmö

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Teman i kriminologisk polisforskning, del 1, 2014-02-06

Föreläsare: Peter Lindström, docent, Krim inst, Malmö högskola

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Polis- och preventionsforskning i Norden, del 1, 2014-02-6

Föreläsare: Helen Gundhus, professor vid Politihogskolen Oslo

Uppladdad av  Sandra Hedberg på maj 26, 2018 0  

Teman i kriminologisk polisforskning, del 2, 2014-02-06

Föreläsare: Peter Lindström, docent Krim inst, Malmö högskola

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Polis-och preventionsforskning i Norden, del 2, 2014-06-02

Föreläsare: Helen Gundhus, professor vid Politihogskolen Oslo

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Internet, öppenhet och sociala medier, 2014-03-31

Föreläsare: Martin Marmgren Länkar till texterna: http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/oppna-forelasningar-/internet-oppenhet-och-sociala-medier

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Plenary discussion, Nordic Police Research, 2014-08-19

Plenary discussion 19/8. Professor David Bayley and professor Maurice Punch. Moderator: professor Lars Holmberg Nordic Police Research Seminar, 2014-08-19

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Plenary Discussion, Nordic Police Research Seminar, 2014-08-20

Nordic Police Research Seminar at Linnéuniversitetet, 2014-08-21

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Past, present and future of police research, 2014-08-19

Professor David Bayley Nordic Police Research Seminar at Linnéuniversitetet 2014-08-19

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Nordic Police Research Seminar, 2014-08-20

Part 1: Challenges for Nordic Police Research. Professor Paul Larsson and professor Lars Holmberg. Part 2: Plenary discussion with professor Lars Holmberg and and professor Paul Larsson. …

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Challenges for Nordic Police Research, 2014-08-20

Professor Paul Larsson, Oslo Nordic Police Research Seminar, 2014-08-20

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Challenges for Nordic Police Research

Professor Lars Holmberg Nordic Police Research Seminar at Linnéuniveritetet, 2014-08-20

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0  

Past, present and future of police research, 2014-08-19

Professor Maurice Punch. Nordic Police Research Seminar at Linnéuniversitetet 2014-08-19

Uppladdad av  Elisabet Hellgren på maj 26, 2018 0