Search for tag: "programmering"

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 92 views 0  

Vad tar du med dig ut på sjön?

Fem studenter på Sjöfartshögskolan berättar vad de inte kan vara utan.

From  Anders Olsson A year ago 582 views 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

From  Anna Glarner A year ago 103 views 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

From  Anna Glarner A year ago 8 views 0  

Ewelina läser Sjökaptensprogrammet

Möt Ewelina von Mentzer som berättar hur det är att plugga till sjökapten.

From  Anders Olsson A year ago 758 views 0  

Songwritingprogrammet

Songwriting och komposition inom populärmusik utgör idag en stor internationell arbetsmarknad, där Sverige bidrar med många av världens främsta och mest …

From  Therése Engdahl A year ago 197 views 0