Search for tag: "publikationstyp"

Scientific report

Scientific report. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 13 plays 0  

Dissertation

Dissertation. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 34 plays 0  

Conference publication

Conference publication. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 15 plays 0  

Konferenspublikation

Konferenspublikation. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 106 plays 0  

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 249 plays 0