Search for tag: "rapport"

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

From  Anna Glarner on May 27, 2018 72 plays 0  

Scientific report

Scientific report. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 13 plays 0  

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 249 plays 0  

Skapa delrapporter i S&R

Den här guiden visar hur du skapar en delrapport baserad på ett urval/en varibel

From  Anja Noack Thordin on May 26, 2018 6 plays 0