Search for tag: "referenser"

Interpreting References

Hur "läser" man referenserna i en litteraturlista? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 11 plays 0  

Tyda referenser

Hur "läser" man referenserna i en litteraturlista? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 18 plays 0  

Akademiskt skrivande – referenser och citat

Hur hanterar jag referenser och citat i en akademisk text?

From  Henrik Evertsson on May 18, 2018 322 plays 0