Sök efter tagg: "registrering"

Använd registrering på dina Zoom-möten / Use registration for your Zoom meetings

(In English below) Den här filmen går igenom registreringsfunktionen som du kan använda på dina zoom-möten. Ytterligare ett sätt att säkra upp dina mer publika…

Uppladdad av  Peter Häggstrand på november 24, 2020 0