Search for tag: "resonanser"

Christian forskar om resonanser

Christian Engström är professor i matematik och forskar om resonanser, dvs självsvängningar. Han utvecklar metoder som beräknar självsvängningar i stora mekaniska…

From  Anders Olsson on January 28, 2020 142 plays 0