Search for tag: "söka artiklar"

Söka vetenskapliga artiklar i OneSearch

Kort instruktionsfilm om hur du söker efter vetenskapliga artiklar i OneSearch.

From  Richard Jansson 2 Months ago 27 views 0  

Publicera open access utan avgift – en guide till förbetalda publiceringsavgifter

Välkommen att ta del av denna presentation från den 24 oktober 2018 där Ted Gunnarsson från universitetsbiblioteket berättar om de nationella avtal som ger rätt till…

From  Ted Gunnarsson 11 Months ago 9 views 0  

Hitta boken

Välkommen till universitetsbiblioteket - Hitta boken.

From  Richard Jansson A year ago 98 views 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 872 views 0  

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 107 views 0  

Scientific articles

What characterizes a scientific article. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 34 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter.

From  Karolina Bruze A year ago 10 views 0  

ERIC 2017

Att söka vetenskapliga artiklar i ERIC med hjälp av thesaurus.

From  Lotta Hansson Löthgren A year ago 213 views 0