Search for tag: "sittande hållning"

6A 1 Sittande till stående - muntlig guidning, fötter parallellt

Sittande till stående, muntlig guidning, fötter parallellt

From  Jonas Nilsson A year ago 212 views 0  

6D 2 Sittande till stående - med bälte runt bäckenet

Sittande till stående - med bälte runt bäckenet

From  Jonas Nilsson A year ago 184 views 0  

6D 3 Sittande till stående - med bälte runt bäckenet (2 pers)

Sittande till stående - med bälte runt bäckenet (2 pers)

From  Jonas Nilsson A year ago 171 views 0  

5 Sittande till liggande

Sittande till liggande - muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 208 views 0  

6D 1 Sittande till stående - med platta runt bäckenet

Sittande till stående, med platta runt bäckenet

From  Jonas Nilsson A year ago 210 views 0  

6E Sittande till stående - med ståvridplatta (2 pers)

Sittande till stående - med ståvridplatta (2 pers)

From  Jonas Nilsson A year ago 147 views 0  

4A Liggande till sittande på sängkant - muntlig guidning

Liggande till sittande på sängkant - muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 290 views 0  

4D Liggande till sittande på sängkant - via sidliggande och höjd huvudända

Liggande till sittande på sängkant - via sidliggande och höjd huvudända

From  Jonas Nilsson A year ago 263 views 0  

4B Liggande till sittande på sängkant - med handstege

Liggande till sittande på sängkant - med handstege

From  Jonas Nilsson A year ago 309 views 0  

4C Liggande till sittande på sängkant - via sidliggande

Liggande till sittande på sängkant - via sidliggande

From  Jonas Nilsson A year ago 354 views 0